frapper

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

frapper ngoại động từ /fʁa.pe/

 1. Đánh, đập.
  Frapper quelqu'un — đánh ai
  Frapper les touches — đánh vào phím đàn
  Frapper la terre du pied — lấy chân đập đất
 2. Đập vào; chiếu vào.
  Frapper les yeux — đập vào mắt
  Lumière qui frappe le mur — ánh sáng chiếu vào tường
 3. Đâm, chém, bắn.
  Frapper d’un poignard — đâm một nhát dao găm
  La balle l’a frappé au cœur — viên đạn bắn vào tim nó
 4. Làm cho bị; trừng phạt; đánh vào.
  Être frappé d’apoplexie — bị ngập máu
  Impôt qui frappe les riches — thuế đánh vào những người giàu
  La loi frappe le coupable — pháp luật trừng phạt kẻ có tội
 5. Rập nổi.
  Frapper une médaille — rập nổi một chiếc huy chương
 6. Ướp lạnh.
  Frapper du champagne — ướp lạnh rượu sâm banh
 7. (Từ cũ, nghĩa cũ) Điểm (giờ).
  L’horloge frappe onze heures — đồng hồđiểm mười một giờ
  être frappé de — ngạc nhiên vì, kinh ngạc vì
  frapper à mort — đánh đến chết, đâm chết; đặt vào một tình trạng nguy khốn
  frapper un grand coup — dùng biện pháp kiên quyết, làm một hành động kiên quyết

Nội động từ[sửa]

frapper nội động từ /fʁa.pe/

 1. Đánh (vào), đập (vào).
  Frapper sur un tambour — đánh (vào) trống
  Frapper à la porte — đập cửa
  Frapper à la porte de quelqu'un — đến cầu cạnh ai
  frapper à toutes les portes — cầu cạnh khắp nơi

Tham khảo[sửa]