handbook

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

handbook /.ˌbʊk/

  1. Sổ tay hướng dẫn; sách chỉ nam.
  2. Sách tóm tắt (số liệu, tài liệu khoa học... ).
  3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Sổ tay của tay đánh cá ngựa chuyên nghiệp.

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)