katu

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: katů, katü, kåtü, кату

Tiếng Phần Lan[sửa]

Wikipedia tiếng Phần Lan có bài viết về:
Katu

Từ nguyên[sửa]

Vay mượn từ tiếng Thụy Điển cổ gata < tiếng Bắc Âu cổ gata < tiếng German nguyên thuỷ *gatwǭ.

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

katu

  1. Đường phố.

Biến cách[sửa]

Biến tố của katu (Kotus loại 1*F/valo, cấp t-d)
nom. katu kadut
gen. kadun katujen
par. katua katuja
ill. katuun katuihin
số ít số nhiều
nom. katu kadut
acc. nom. katu kadut
gen. kadun
gen. kadun katujen
par. katua katuja
ine. kadussa kaduissa
ela. kadusta kaduista
ill. katuun katuihin
ade. kadulla kaduilla
abl. kadulta kaduilta
all. kadulle kaduille
ess. katuna katuina
tra. kaduksi kaduiksi
abe. kadutta kaduitta
ins. kaduin
com. Xem dạng sở hữu phía dưới.
Dạng sở hữu của katu (Kotus loại 1*F/valo, cấp t-d)
chủ sở hữu ngôi 1 số ít
số ít số nhiều
nom. katuni katuni
acc. nom. katuni katuni
gen. katuni
gen. katuni katujeni
par. katuani katujani
ine. kadussani kaduissani
ela. kadustani kaduistani
ill. katuuni katuihini
ade. kadullani kaduillani
abl. kadultani kaduiltani
all. kadulleni kaduilleni
ess. katunani katuinani
tra. kadukseni kaduikseni
abe. kaduttani kaduittani
ins.
com. katuineni
chủ sở hữu ngôi 2 số ít
số ít số nhiều
nom. katusi katusi
acc. nom. katusi katusi
gen. katusi
gen. katusi katujesi
par. katuasi katujasi
ine. kadussasi kaduissasi
ela. kadustasi kaduistasi
ill. katuusi katuihisi
ade. kadullasi kaduillasi
abl. kadultasi kaduiltasi
all. kadullesi kaduillesi
ess. katunasi katuinasi
tra. kaduksesi kaduiksesi
abe. kaduttasi kaduittasi
ins.
com. katuinesi
chủ sở hữu ngôi 1 số nhiều
số ít số nhiều
nom. katumme katumme
acc. nom. katumme katumme
gen. katumme
gen. katumme katujemme
par. katuamme katujamme
ine. kadussamme kaduissamme
ela. kadustamme kaduistamme
ill. katuumme katuihimme
ade. kadullamme kaduillamme
abl. kadultamme kaduiltamme
all. kadullemme kaduillemme
ess. katunamme katuinamme
tra. kaduksemme kaduiksemme
abe. kaduttamme kaduittamme
ins.
com. katuinemme
chủ sở hữu ngôi 2 số nhiều
số ít số nhiều
nom. katunne katunne
acc. nom. katunne katunne
gen. katunne
gen. katunne katujenne
par. katuanne katujanne
ine. kadussanne kaduissanne
ela. kadustanne kaduistanne
ill. katuunne katuihinne
ade. kadullanne kaduillanne
abl. kadultanne kaduiltanne
all. kadullenne kaduillenne
ess. katunanne katuinanne
tra. kaduksenne kaduiksenne
abe. kaduttanne kaduittanne
ins.
com. katuinenne
chủ sở hữu ngôi 3
số ít số nhiều
nom. katunsa katunsa
acc. nom. katunsa katunsa
gen. katunsa
gen. katunsa katujensa
par. katuaan
katuansa
katujaan
katujansa
ine. kadussaan
kadussansa
kaduissaan
kaduissansa
ela. kadustaan
kadustansa
kaduistaan
kaduistansa
ill. katuunsa katuihinsa
ade. kadullaan
kadullansa
kaduillaan
kaduillansa
abl. kadultaan
kadultansa
kaduiltaan
kaduiltansa
all. kadulleen
kadullensa
kaduilleen
kaduillensa
ess. katunaan
katunansa
katuinaan
katuinansa
tra. kadukseen
kaduksensa
kaduikseen
kaduiksensa
abe. kaduttaan
kaduttansa
kaduittaan
kaduittansa
ins.
com. katuineen
katuinensa

Từ ghép[sửa]

Hậu duệ[sửa]

  • Tiếng Ingria: katu

Đọc thêm[sửa]

Từ đảo chữ[sửa]