kick the bucket

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

kick the bucket

  1. (thành ngữ, uyển ngữ, thông tục, hài hước) bán muối, ngắm gà khỏa thân, chết, từ trần, tạ thế, qua đời.
  2. (thành ngữ, thông tục, máy móc) Hư hỏng/hỏng hóc đến mức không thể sửa chữa được.

Đồng nghĩa[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)