objected

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

objected

  1. Quá khứphân từ quá khứ của object

Chia động từ[sửa]