politique

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /pɔ.li.tik/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực politique
/pɔ.li.tik/
politiques
/pɔ.li.tik/
Giống cái politique
/pɔ.li.tik/
politiques
/pɔ.li.tik/

politique /pɔ.li.tik/

 1. (Thuộc) Chính trị.
  Vie politique — đời sống chính trị
  Criminel politique — chính trị phạm
  économie politique — kinh tế chính trị
  Homme politique — chính khách
  Monde politique — chính giới
  Parti politique — chính đảng
  Régime politique — chính thể
 2. (Văn học) Khôn khéo.
  Ce n'est pas très politique — thế là không khôn khéo lắm

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
politique
/pɔ.li.tik/
politiques
/pɔ.li.tik/

politique /pɔ.li.tik/

 1. Nhà chính trị, chính trị gia.
  Un fin politique — một nhà chính trị khôn khéo
 2. Mặt chính trị.
  Le politique et le social — mặt chính trị và mặt xã hội

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
politique
/pɔ.li.tik/
politiques
/pɔ.li.tik/

politique gc /pɔ.li.tik/

 1. Chính trị.
 2. Chính sách.
  Politique extérieure — chính sách đối ngoại
 3. (Nghĩa rộng) Cách xử sự.
  Habile politique — cách xử sự khôn khéo

Tham khảo[sửa]