régulier

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực régulier
/ʁe.ɡy.lje/
réguliers
/ʁe.ɡy.lje/
Giống cái régulière
/ʁe.ɡy.ljɛʁ/
régulières
/ʁe.ɡy.ljɛʁ/

régulier

 1. Hợp thức, chính quy.
  Procédure régulière — thủ tục hợp thức
  Armée régulière — quân đội chính quy
 2. Đều; đều đặn.
  Polygone régulier — hình nhiều cạnh đều, đa giác đều
  Visage régulier — nét mặt đều đặn
  élève régulier — học sinh học đều
 3. Cân đối.
  Traits réguliers — nét mặt cân đối
 4. Chuyên cần, đúng giờ giấc.
  Régulier dans son travail — đúng giờ giấc trong công việc
 5. Thường kỳ.
  Ligne régulière de transport — đường vận tải thường kỳ
 6. (Thân mật) Đứng đắn.
  Régulier en affaires — kinh doanh đứng đắn
 7. (Ngôn ngữ học) Theo quy tắc.
  Verbes réguliers — động từ theo quy tắc
 8. (Tôn giáo) (theo) dòng tu.
  Clergé régulier — giới giáo sĩ dòng tu
  à intervalles réguliers — đều đặn

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
régulier
/ʁe.ɡy.lje/
réguliers
/ʁe.ɡy.lje/

régulier

 1. Quân chính quy.
 2. (Tôn giáo) Tu sĩ dòng tu.

Tham khảo[sửa]