resurrected

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

resurrected

  1. Quá khứphân từ quá khứ của resurrect

Chia động từ[sửa]