stolen

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

stolen ngoại động từ stole; stolen

 1. Ăn cắp, ăn trộm.
 2. Lấy bất thình lình, làm vụng trộm; khéo chiếm được (bằng thủ đoạn kín đáo... ).
  to steal a kiss — hôn trộm
  to steal away someone's heart — khéo chiếm được cảm tình của ai (bằng thủ đoạn kín đáo...)

Nội động từ[sửa]

stolen nội động từ

 1. Lẻn, đi lén.
  to steal out of the room — lẻn ra khỏi phòng
  to steal into the house — lẻn vào trong nhà

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]