thoòng dành

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  1. Đường nhân.