virer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Nội động từ[sửa]

virer nội động từ /vi.ʁe/

 1. Xoay tròn, quay tròn.
  La petite vire comme une toupie — cô bé quay tròn như con quay
 2. (Hàng hải) Đổi hướng.
 3. Ngoặt, rẽ.
  Il a viré à droite — anh ấy đã rẽ sang phải
 4. Chuyển (sang).
  Virer au violet — chuyển sang màu tím
  Le vin a viré à l’aigre — rượu vang đã chuyển sang vị chua
  virer de bord — xem bord

Ngoại động từ[sửa]

virer ngoại động từ /vi.ʁe/

 1. (Tài chính) Chuyển (khoản).
  Virer une somme — chuyển một số tiền (sang mục khác)
 2. Làm chuyển màu.
  Virer une épreuve — làm chuyển màu một bản ảnh
 3. Kéo lên.
  Virer l’ancre — kéo neo lên
  Virer un filet — kéo lưới lên
 4. (Thân mật) Đuổi đi.
  Virer un insolent — đuổi một tên xấc láo đi
  tourner et virer quelqu'un — quay một người nào cho người ta nói ra

Tham khảo[sửa]