within

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /wɪ.ˈðɪn/
Hoa Kỳ

Giới từ[sửa]

within /wɪ.ˈðɪn/

 1. Ở trong, phía trong, bên trong, trong.
  within the castle — bên trong lâu đài
  within doors — trong nhà; ở nhà
  within four walls — trong (giữa) bốn bức tường
 2. Trong vòng, trong khoảng, trong không quá.
  within three months — trong vòng ba tháng
  within the next week — trong khoảng tuần tới
  within an hour — trong vòng một giờ
  within three miles — không quá ba dặm
 3. Trong phạm vi.
  within one's power — trong phạm vi quyền hạn của mình
  within the four corners of the law — trong phạm vi pháp luật
  to do something within oneself — làm việc gì không bỏ hết sức mình ra
  within hearing — ở gần có thể nghe được, ở gần có thể bị nghe thấy

Phó từ[sửa]

within /wɪ.ˈðɪn/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Ở trong, bên trong, ở phía trong.
  to decorate the house within and without — trang hoàng ngôi nhà cả trong lẫn ngoài
  to go within — đi vào nhà, đi vào phòng
  is Mr. William within? — ông Uy-li-am có (ở) nhà không?
 2. (Nghĩa bóng) Trong lưng tâm, trong thâm tâm, trong tâm hồn.
  such thoughts make one pure within — những ý nghĩ như vậy làm cho tâm hồn người ta trong sạch

Danh từ[sửa]

within /wɪ.ˈðɪn/

 1. Phía trong, bên trong.
  from within — từ bên trong

Tham khảo[sửa]