worth

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈwɜːθ/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

worth vị ngữ /ˈwɜːθ/

 1. Giá, đáng giá.
  it is not worth much — cái ấy không đáng giá bao nhiêu
  to be worth little — giá chẳng đáng bao nhiêu
 2. Đáng, bõ công.
  the book is worth reading — quyển sách đáng đọc
  is it worth while? — điều đó có bõ công không?, điều đó có đáng làm không?
  to be worth one's salt — làm lụng rất tốt, rất xứng đáng với đồng lương được hưởng
 3. Có.
  to be worth money — có tiền
  to die worth a million — chết để lại bạc triệu

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

worth /ˈwɜːθ/

 1. Giá; giá cả.
  to have one's money's worth — mua được phải giá; mua được (cái gì) xứng với đồng tiền bỏ ra
 2. Số lượng (hàng... ) vừa giá (một số tiền nào đấy).
  give me a shilling's worth of flowers — bán cho tôi một silinh hoa
 3. Giá trị.
  a man of worth — người có giá trị

Tham khảo[sửa]