направление

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

направление gt

 1. Phương hướng, phương, hướng, chiều, ngả, phía.
  по всем направлениям — theo mọi hướng (ngả, phía)
  направление главного удара воен. — hướng chủ công
 2. (перен.) (путь развития) phương hướng, chiều hướng, xu hướng, xu thế, khuynh hướng, hướng.
  правильное направление в работе — phương hướng (chiều hướng) đúng trong công tác
  в этом направлении — về mặt này, về phương diện này
  направление мыслей — chiều hướng (xu hướng) tư tưởng
  направление ума — khuynh hướng của trí tuệ
 3. (течение, группировка) trào lưu, khuynh hướng.
  литературные направления — những trào lưu (khuynh hướng) văn học
 4. (документ) giấy mời giới thiệu, giấy điều động công tác.
 5. (участок фронта) khu vực mặt trận.

Tham khảo[sửa]