призыв

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Danh từ[sửa]

призыв

 1. (действие) [sự] gọi, kêu gọi
 2. (на военную службу) [sự] gọi nhập ngũ, gọi lính, gọi quân, tuyển quân.
  призыв на действительную службу — [sự] gọi nhập ngũ, gọi đi quân dịch, gọi đi nghĩa vụ quân sự, trưng binh
 3. (просьба, мольба) [lời] kêu gọi.
  призыв о помощи — [lời] kêu cứu
  откликнуться на призыв — đáp lại (hưởng ứng) lời kêu gọi
 4. (обращение) lời hiệu triệu, lời kêu gọi, lời hô hào
 5. (лозунг) khẩu hiệu.
  Первомайские призывы ЦК КПСС — những khẩu hiệu của ủy ban (Ban chấp hành) trung ương Đảng cộng sản Liên-xô nhân ngày mồng Một tháng Năm
 6. (собир.) (призванные на военную службу) đợt nhập ngũ, lớp nhập ngũ.
  Ленинский призыв — lớp Lê-nin, khóa Lê-nin

Tham khảo[sửa]