смежный

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tính từ[sửa]

смежный

 1. Tiếp cận, phụ cận, tiếp giãp, kề bên, kế cận, lân cận, gần bên, liền bên, giáp bên; (пограничный) giáp ranh, giáp giới; (непосредственно связанный) [có] liên quan, liên hệ trực tiếp.
  смежные комнаты — những buồng kề (liền, thông, tiếp giáp) nhau; những phòng tiếp cận (phụ cận, kế cận)
  смежные науки — những ngành khoa học giáp ranh
  смежные предприятия — những xí nghiệp phụ cận (liên quan, có liên hệ trực tiếp)
  смежные отрасли промышленности — những ngành công nghiệp liên quan (có liên hệ trực tiếp)
  смежные углы мат. — những góc kề

Tham khảo[sửa]