справедливый

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tính từ[sửa]

справедливый

 1. Chính nghĩa, chính đáng; (беспристрастный) công bằng, công minh, vô tư.
  справедливая война — [cuộc] chiến tranh chính nghĩa
  он строгий, но справедливый человек — ông ta là người nghiêm nghị nhưng công bằng
  справедливый судья — [người] trọng tài công bình, thẩm phán công bằng
  справедливый суд — tòa án vô tư
 2. (обоснованный) chính đáng, hợp lí, hợp tình.
  справедливое требование — yêu sách chính đáng, đòi hỏi hợp lí, hợp tình
  справедливый гнев — [sự] phẫn nộ chính đáng
 3. (правильный, верный) đúng đắn, xác thực, chính xác, đúng.
  справедливое замечание — [lời] nhận xét xác thực, phê bình đúng đắn
  справедливый слух — tin đồn đúng
  справедливое суждение — [sự] xét đoán đúng đắn

Tham khảo[sửa]