Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Geʽez

[sửa]

U+1208, ለ
ETHIOPIC SYLLABLE LA

[U+1207]
Ethiopic
[U+1209]

Chuyển tự

[sửa]

Từ nguyên

[sửa]
 • Từ chữ Nam Ả Rập 𐩡.

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái läwe, đứng thứ 2 trong bảng chữ cái abjad Geʽez, chuyển tự là l

Âm tiết

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bảng chữ cái abugida Geʽez.

Tham khảo

[sửa]
 1. Gabriella F. Scelta (2001) The Comparative Origin and Usage of the Ge'ez writing system of Ethiopia (bằng tiếng Anh), tr. 5
 2. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Aari

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bộ chữ Geʽez ghi lại tiếng Aari, tên là chữ [ˈlawɛ].
  ከንከን ቅም አንን ኡሸዪድ ሃቄንም ሙደ ቤከሶ ኖግር ኬም አሚርጼ።[1]
  Kankan laqm 'ann 'ušayid hāqenm muda bekaso nogr kem 'amirce
  vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm. (Mat 3:10)

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Aari" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Amhara

[sửa]
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bảng chữ cái fidäl của tiếng Amhara.
  ስላሳslasanhẵn, trơn, trôi chảy

Tiền tố

[sửa]

 1. Cho, về, liên quan đến.
  ይኸ ፡ ሱ ፡ ነውyəhä su näwəCái này dành cho anh ta
 2. + nguyên dạng + đại từ hậu tố nhân xưng để chỉ danh từ trừu tượng
 3. Kết hợp hai danh từ giống nhau để chỉ ở giữa hay từng cái một
  ቀን ፡ ቀንqänə qänəgiữa trưa

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Bilen

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái le trong bảng chữ cái Geʽez tiếng Bilen.
  በከ፡lebeketrái tim, tấm lòng

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Ý" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Geʽez

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái la trong bảng chữ cái Geʽez.
  ዕድla'd

Giới từ

[sửa]

 1. Dành cho, về phía, để cho.

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Gumuz

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Âm tiết

[sửa]

 1. Âm tiết trong tiếng Gumuz được viết bằng hệ chữ Geʽez.
  አ መቆታ አል ፄ እምበፈጋ አል ያሱስ ክርስቶስ፥
  ʾäʾä mäqota ʾälə s'e ʾəməbäfäga ʾälə yasusə kərəsətosə,
  Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, (Mat 1:1)

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..
 2. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Gumuz" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Harari

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bảng chữ Geʽez tiếng Harari.
  ቤ፞፡ከሎ፞ቴ።la kalôteMũ tôi đâu?

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "work" is not used by this template..

Tiếng Oromo

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết la trong bảng chữ Geʽez tiếng Oromo.
  ቦ፞በlaboobacánh, ngọn lửa

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Tigre

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Tigre.
  ሀመhämäsủi bọt

Mạo từ

[sửa]

 1. Mạo từ xác định

Thán từ

[sửa]

 1. Ôi
  ምላዬmlayeÔi Chúa tôi

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Đức" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Tigrinya

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Tigrinya.
  መመmämä

Tham khảo

[sửa]
 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: Please specify a language or etymology language code in the parameter "1"; the value "tiếng Anh" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..

Tiếng Xamtanga

[sửa]

Chuyển tự

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

 1. Chữ cái âm tiết trong bộ chữ Geʽez tiếng Xamtanga.
  ባቪውን[1]bavilawənBabylon

Tham khảo

[sửa]
 1. The Bible Society of Ethiopia (2022), ኽምጣጘ ኣይር ኪዳን (ኽምጣኣኪ), ማቲወስት ወንጌል 1 (bằng tiếng Xamtanga)