Bước tới nội dung

Bình Định

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓï̤ŋ˨˩ ɗḭ̈ʔŋ˨˩ɓïn˧˧ ɗḭ̈n˨˨ɓɨn˨˩ ɗɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓïŋ˧˧ ɗïŋ˨˨ɓïŋ˧˧ ɗḭ̈ŋ˨˨

Địa danh[sửa]

Bình Định

  1. Tỉnh Nam Trung Bộ.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)