Thảo luận Wiktionary:Trang Chính

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Từ điển mở Wiktionary

Trang bị khóa[sửa]

Tôi chỉ khóa trang này vì RobotGMwikt cứ cộng thêm các liên kết liên wiki không cần. – Minh Nguyễn (thảo luận, nhật ký) 07:11, ngày 11 tháng 10 năm 2005 (UTC)[trả lời]

Links[sửa]

Xin sysop sua link o trang Chinh: "dong gop" -> viet bai moi o day. thảo luận không ký tên vừa rồi là của 134.157.170.184 (thảo luận • đóng góp) 09:00, ngày 9 tháng 11 năm 2005 (UTC)[trả lời]

 Ý kiến: Tôi nghĩ chắc lỗi bạn vừa nêu có thể đã được vá lại, tôi nghĩ thế, đã 18 năm rồi. ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 14:19, ngày 3 tháng 9 năm 2023 (UTC)[trả lời]

Thiết kế mới[sửa]

David vừa đề nghị thay Trang Chính này với thiết kế mới. Xin thảo luận về nó ở đây hoặc ở trang thảo luận của anh. – Minh Nguyễn (thảo luận, nhật ký) 22:12, ngày 04 tháng 2 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Tôi đã thay Trang Chính hiện nay. David Da Vit 13:02, ngày 14 tháng 2 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Trang Chính không có chữ[sửa]

Khi tôi đến Trang Chính chưa đăng nhập, đây chỉ có chữ "(chưa có gì trong trang này)" thôi. Nó thế sao? David Da Vit 15:28, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Tôi không biết tại sao, nhưng có thể là phần mềm dẫn anh đến Trang đầu thay vì Trang Chính. Tôi vừa đổi hướng từ Trang đầu cho anh. – Minh Nguyễn (thảo luận, đóng góp) 20:43, ngày 10 tháng 3 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Từ "bằng" tiếng Việt[sửa]

Đặt tên cho các thể loại lạ quá. Sao lại cho chữ "bằng" vào đầu tên thể loại (Bằng tiếng Việt...)? Vậy thì "Từ bằng tiếng Việt" khác với "Từ tiếng Việt" chỗ nào? Đề nghị sửa lại cho đúng chuẩn Từ điển/vị học, sau đó mới khuếch trương, nếu không sau này sửa lại mệt lắm. Tôi sẽ cho một số từ vị tiếng Việt vào, nhưng với điều kiện phân loại thật rõ ràng theo chuẩn ngôn ngữ học mới được. Thân mến. --Baodo 13:53, ngày 17 tháng 3 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Theo bạn, nên sửa "bằng tiếng Việt" thành gì? Bạn có thể cho biết qua chuẩn ngôn ngữ học như nào? Để chúng tôi có thể theo đó mà làm. Trần Thế Trung 15:23, ngày 17 tháng 3 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Nếu bạn muốn chúng ta cũng có thể mở khóa trang chính. Trần Thế Trung 15:31, ngày 17 tháng 3 năm 2006 (UTC)[trả lời]

  • "Bằng tiếng Việt" -> "tiếng Việt"

Đâu lối đó ;). Một giới/tiểu từ không nên đứng đầu một lemma của từ điển, cho dù là tđ điện tử hay in tđ trên giấy (nhưng trong câu văn thì có lúc ok. Tôi chỉ phàn nàn khi nó nằm ở lemma). Nhưng tôi xong bài Văn hiến học sẽ ghi rõ hơn sau! Việc xác nhận thế nào là "chính danh" là một việc rất quan trọng (và như thế mới "câu" được thêm những người chuyên ngành NVXH tham dự). Thân mến. --Baodo 15:59, ngày 17 tháng 3 năm 2006 (UTC)[trả lời]

This page is a bit sad[sửa]

Chi tiết về hình nền Trang Chinh

May be it is time for a big brainstorming to make a rebranding ... Laurent Bouvier 20:17, ngày 17 tháng 7 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Already working on it... – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 01:32, ngày 18 tháng 7 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Follow a personal email communication, Đặng Thế Kiệt, author of [1], will have a look on our project before deciding to collaborating with us. So may be a better look will be more attracting. He also raised a question about inputing/searching Chinese terms; I think a system of templates inside Thể loại:Chữ Hán (currently Thể loại:Bằng chữ Hán) might do the same job as what he is having on his site ("tra theo bộ") (Or may be a system of categories is enough). Well talking about template, I will have to finish VieIPA bug fixing and French conjugation first... Tttrung 19:52, 9 tháng 8 2006 (UTC)
Any template system for bộ would involve categories and subcategories anyhow. If we include information (or categories) on bộ, maybe we could also include some Unihan character information in the form of an infobox. This infobox would include the bộ number, which the template can use to assign a category.
Also, Laurent observed that, if we add Han characters, we might as well add entries on every Unicode character. The English Wikipedia already has separate entries for a great many individual characters and code blocks (w:en:Letterlike Symbols), and the English Wiktionary provides usage frequency and homophones in entries like "for". I think that, as long as we provide good definitions (like the ones in Đặng Thế Kiệt's dictionary), an infobox containing meta-information isn't really a problem.
Much of the Unihan data already fits in with this Wiktionary's entry layout. For example, the "character decomposition" or "graphical significance and origin" sections can go under {{-etym-}}; a separate Chinese section can be created to place pinyin under {{-pron-}}; the Japanese "on'yomi" and "kun'yomi" readings can be placed under {{-trans-}}; the list of compounds can bo under {{-drv-}}; etc.
Under the proposed design in my userspace, if a user wants to lookup words by bộ, they click on ngôn ngữ in the masthead box, then click on Thể loại:Chữ Hán, then click on the appropriate subcategory. It's more steps than Đặng Thế Kiệt's dictionary, but our project is a lot more generalized, and presenting a list of bộ on the front page would be a little distracting.
Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 02:33, 10 tháng 8 2006 (UTC)
See also en:Index:Chinese. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 04:47, 12 tháng 8 2006 (UTC)

I've updated my proposed design to link to a (forthcoming) bộ category, since the Han character entries could potentially make up a large portion of our entries here. Also, the English Wiktionary has a list of radicals (bộ) which might be worth incorporating. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:19, 17 tháng 8 2006 (UTC)

My proposed design is now ready to go live. It could still use a few more improvements, of course: the radicals category still needs to be populated (but it's not necessary now), and we can replace either the Trợ giúp or Thông cáo sections with a Word of the Day section, but we can save that until later, since we'd need to compile a list of good entries first. Anyhow, before I ramble on any further, would anyone mind if I replaced this page with my new design on the day we reach 100,000 entries? – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:17, 1 tháng 9 2006 (UTC)

Yeah, let's go on! Tttrung 18:19, 2 tháng 9 2006 (UTC)

Okay, the new design is live. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:29, 4 tháng 9 2006 (UTC)

Just one problem: my IE on WinXP SP2 does not show the main page corectly (as with Firefox on Linux). Trần Thế Trung 09:14, 4 tháng 9 2006 (UTC)

"Bằng tiếng Việt"[sửa]

Chúng ta sẽ bỏ Thể loại:Bằng tiếng Việt đi nhé? Nếu thống nhất dùng Thể loại:Tiếng Việt thay thế thì tôi sẽ dần thực hiện việc bỏ Thể loại:Bằng tiếng Việt và các thể loại có chữ "bằng" khác.Tttrung 19:50, ngày 9 tháng 8 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Tôi nghĩ nên sử dụng các thể loại "Mục từ tiếng xxx", thì các thuật ngữ đặc trưng cho tiếng Việt hay các đặc điểm của tiếng Việt (như láy âm) được xếp vào Thể loại:Tiếng Việt. Nhiều ngôn ngữ sẽ không có nhiều thuật ngữ đặc trưng, nhưng có thể đổi tên Thể loại:Sơ khai thành Thể loại:Mục từ sơ khai, để các thể loại về một đặc tính của mục từ có thể bắt đầu với "Mục từ". – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 02:09, ngày 10 tháng 8 năm 2006 (UTC)[trả lời]
I think it'd be better to use categories in the form "Mục từ tiếng xxx" and place any terms specific to Vietnamese or any features (like reduplication) of Vietnamese in Thể loại:Tiếng Việt. Many languages might not have many terms this way, but we could rename Thể loại:Sơ khai to Thể loại:Mục từ sơ khai and have any categories that describe a word's characteristic begin with "Mục từ". – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 02:09, ngày 10 tháng 8 năm 2006 (UTC)[trả lời]
OK, tôi đồng ý - I agree. Tttrung 14:32, ngày 11 tháng 8 năm 2006 (UTC)[trả lời]

Mục từ mới[sửa]

I've added the Mục từ mới (New entries) section back in from the old design, since things have slowed down since PiedBot finished, so it's a lot easier to keep track of new entries. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:34, ngày 26 tháng 12 năm 2006 (UTC)[trả lời]

từ điển sách[sửa]

Trên Trang Chính: từ điển sách hay từ điển giấy? Từ điển giấy thì chính xác hơn. Nguyenthephuc 09:42, ngày 12 tháng 10 năm 2007 (UTC)[trả lời]

Cám ơn, tôi vừa sửa lỗi đó. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 18:40, ngày 12 tháng 10 năm 2007 (UTC)[trả lời]

Quốc[sửa]

Hi, I'm a Vietnamese learner from the U.S. visiting from English Wikipedia. I have a question: why is there no entry for the word quốc? 24.29.228.33 (thảo luận) 00:37, ngày 7 tháng 7 năm 2008 (UTC)[trả lời]

I have written quốc, please give a comment.Quangbao (thảo luận) 03:30, ngày 31 tháng 12 năm 2008 (UTC)[trả lời]

Chỉnh trang[sửa]

Cần 1 người chỉnh trang lại trang này, không thấy 1 chỉnh trang lại cho nó cái, mốc mất rồi--*khi người ta trẻ* (thảo luận) 07:51, ngày 26 tháng 11 năm 2009 (UTC)[trả lời]

Biểu quyết về DynamicPageList[sửa]

Trong vài năm nay, phần {{Mục từ mới}} của Trang Chính rất khó cập nhật và cứ bị lỗi thời thường xuyên. Trong Lỗi 8886, nhóm phát triển Wikimedia đồng ý cài đặt phần mở rộng DynamicPageList để tự động liệt kê các mục từ mới theo thể loại (ngôn ngữ), không cần người sửa bằng tay. Đây là phần mở rộng chạy trang đầu của Wikinews một cách rất hiệu lực.

Với thay đổi này, Wiktionary sẽ trở thành giống một tài nguyên “được cập nhật suốt” thay vì giống như một từ điển giấy thỉnh thoảng có phiên bản mới. Xin các bạn chấp nhận phần mở rộng DynamicPageList để cải tiến nhận thức của các độc giả về Wiktionary!

 – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 18:21, ngày 16 tháng 11 năm 2010 (UTC)[trả lời]

Thuận / for
  1. Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 18:27, ngày 16 tháng 11 năm 2010 (UTC)[trả lời]
  2.  Đồng ý -- tl(+)-đg 05:32, ngày 17 tháng 11 năm 2010 (UTC)[trả lời]
  3.  Đồng ý --minhhuy*= (talk) 09:21, ngày 19 tháng 11 năm 2010 (UTC)[trả lời]
  4.  Đồng ý Đồng ý.Pq (thảo luận) 14:17, ngày 23 tháng 11 năm 2010 (UTC)[trả lời]
Trắng / neutral
Chống / against
Kết quả / result
 Đồng ý Tôi đã cho các sysadmin biết rằng cộng đồng ủng hộ việc cài đặt phần mở rộng này. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:30, ngày 3 tháng 12 năm 2010 (UTC)[trả lời]

Thiết kế mới 2011[sửa]

Tôi đang xây dựng một thiết kế mới để tạm biệt năm 2011. Phiên bản này có tính "động" hơn, nổi lên hộp tìm kiếm (vì đây là tác vụ quan trọng nhất của Wiktionary), và thay phiên một số tên mục từ ngẫu nhiên để mời người dùng tìm kiếm. Nó cũng xóa bớt nhiều liên kết mà tôi cảm thấy không cần thiết (có thể đưa vào một trang phụ). Tôi chưa nghĩ ra cách trình bày "Từ trong ngày" nhưng vẫn muốn giữ tính năng này. Xin tẩy trống vùng nhớ đệm (vì các tính năng động dựa trên một công cụ đa năng mặc định) và đưa ý kiến. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 11:42, ngày 31 tháng 12 năm 2011 (UTC)[trả lời]

Wiktionary tiếng Pháp cũng đang biểu quyết về thiết kế trang đầu mới. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:58, ngày 2 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]

 Đã làm xong Theo kết quả biểu quyết kéo dài 2 tuần, tôi đã cài đặt thiết kế Trang Chính mới. Cám ơn các gợi ý và ý kiến của các bạn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:31, ngày 16 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Đề xuất logo Tết Nhâm Thìn của Wiktionary[sửa]

Theo đề nghị của bạn Trần Nguyễn Minh Huy. Mong các bạn thích thích yêu yêu! Beyoncetan (thảo luận) 04:34, ngày 20 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Trang Chính sẽ tự động có hình nền đặc biệt vào tuần Tết rồi, nhưng OK, tôi sẽ treo biểu trưng đó cùng lúc. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 06:39, ngày 20 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé bạn Minh! Beyoncetan (thảo luận) 08:47, ngày 20 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Con rồng đã che mất ký tự quan trọng nhất của logo: W :(, tôi nghĩ nên cho nó mờ thôi, và xài hình rồng làm gì nhỉ, nếu bạn muốn hình rồng thì có cách này: cho rồng bay vòng ra đằng sau, một phần đuôi sẽ nhìn thấy ở góc trái logo, phần đầu quay xuôi xuống góc trái và nắm phía phải logo. Vậy khỏi bị che chữ. --minhhuy (talk) (WMF) 09:46, ngày 20 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]

 Đã làm xong Đã di chuyển con rồng xích ra! Và bạn Huy à, mình có tham khảo một vài logo "ăn mừng" của nhiều nước khác, họ thậm chí còn xóa mất các ký tự nữa! Hi vọng bạn thông cảm nhé! Beyoncetan (thảo luận) 10:37, ngày 20 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]

OK thôi :). Nhưng tôi có thấy logo nào xóa chữ trong các thẻ chữ đâu? --minhhuy (talk) (WMF) 11:05, ngày 20 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Tôi nghĩ việc che các chữ bên ngoài không có sao; hình này chỉ tạm thời thôi. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 16:40, ngày 20 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]

ví dụ[sửa]

Hi, I'm sorry to write English here because Vietnamese Wiktionary is very attractive to me, for example, the fabulous Bản mẫu:Trang Chính/Ví dụ presenting entries within the wiktionary. Could someone please tell me how to realize this function on a wiktionary? Thanks a lot.--Symane (thảo luận) 11:00, ngày 26 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Well if you don't know how it works then you should ask this guy.Trongphu (thảo luận) 21:39, ngày 26 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]
Thank you.--Symane (thảo luận) 23:48, ngày 26 tháng 1 năm 2012 (UTC)[trả lời]

Wiktionary Tiếng Việt đang bị phá hoại[sửa]

Hôm nay tôi vào thì thấy hàng loại các từ ngữ vớ vẩn tục tĩu thù địch được thêm vào: https://imgur.com/a/mmYVY Mong bảo quản viên nơi đây xử lý dùm ạ MeigyokuThmn (thảo luận) 04:13, ngày 17 tháng 4 năm 2018 (UTC)[trả lời]

Phát âm giọng Thanh Chương[sửa]

Xin cho hỏi tại sao cách phát âm giọng Thanh Chương (cũng như giọng Vinh và Hà Tĩnh) luôn xuất hiện trong tất cả danh mục? Giọng Hà Nội, Huế, Sài Gòn là đại diện thì thôi hiểu được nhưng tại sao ba giọng vùng Bắc Trung Bộ có âm khá giống nhau lại được nhắc đến? 2A0A:A543:17C5:0:399A:CEB:F5B:4708 (thảo luận) 21:14, ngày 21 tháng 1 năm 2019 (UTC)[trả lời]

Xem Thảo luận Mô đun:ViePron#Vinh, Thanh Chương, Hà Tĩnh. – Nguyễn Xuân Minh 💬 06:02, ngày 14 tháng 3 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Không gian tên[sửa]

Cộng đồng Wikidata đang đề nghị di chuyển trang chính của các phiên bản Wiktionary từ không gian tên chính sang không gian tên dự án (tức Wiktionary:Trang Chính). Wiktionary:Trang Chính hiện là một tập hình trưng bày các thiết kê ngày xưa của Trang Chính. Việc di chuyển sẽ cho phép quản lý các liên kết liên wiki giữa các trang chính trong Wikidata, trong khi phần mềm MediaWiki đã tự động tạo ra các liên kết liên wiki giữa các mục từ bình thường nên không cần quản lý trong Wikidata. Có lẽ không gian tên không quan trọng vì chúng ta đã ẩn tên trang này, nhưng một số kịch bản, tiện ích, bảng kiểu có thể bị lỗi thời. – Nguyễn Xuân Minh 💬 06:08, ngày 14 tháng 3 năm 2021 (UTC)[trả lời]

BIỂU QUYẾT THAY Trang Chính MỚI CHO Wiktionary Tiếng Việt[sửa]

Áp dụng Trang Chính mới

ℹ – Nhờ BQV TheHighFighter2 thay giao diện Trang Chính mới. Xin cảm ơn. Ccv2020 (thảo luận) 14:34, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]

Ccv2020 Tôi đã thay, nhưng lại có vấn đề [2] xảy ra nên tôi đã lùi lại--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 05:24, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
TheHighFighter2: Có thể nhờ Thienhau2003 kiểm tra và giải quyết. Ccv2020 (thảo luận) 06:49, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Là do gadget này không còn tương thích với thiết kế mới của Thienhau2003, mà chỉ tương thích với trang chính của Mxn. Ở dự án này chỉ có mỗi mxn là BQVGD nên phải liên hệ mxn để tắt gadget này mặc định. Dù sao thì tôi vẫn thích thiết kế cũ hơn vì nó có nhiều hiệu ứng bắt mắt, nhưng không ngờ có vẻ mọi người lại thích thích thiết kế không có màu và nhàm chán hơn giống như các trang chính dự án khác? Flyplanevn27 (thảo luận) 08:50, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Ccv2020: Có vẻ như bạn đang kết luận nhầm. Biểu quyết này có một phiếu chống từ Khủng Long, sao gọi là 0 phiếu chống được? Flyplanevn27 (thảo luận) 09:00, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
Flyplanevn27: Xin lỗi bạn, do biểu quyết hơi loạn một chút, mong bạn thông cảm. Ccv2020 (thảo luận) 09:19, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]
@TheHighFighter2: Tôi đã lưu trữ Wiktionary:Trang Chính/2012, cập nhật tiện ích MediaWiki:Gadget-main page.js/MediaWiki:Gadget-main page.css để áp dụng các thay đổi tại trang đó thay vì Trang Chính, và đăng thiết kế mới lần nữa. Cám ơn các bạn đã quan tâm đến điều này. – Nguyễn Xuân Minh 💬 09:44, ngày 4 tháng 11 năm 2021 (UTC)[trả lời]