arrêter

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /a.ʁe.te/

Ngoại động từ[sửa]

arrêter ngoại động từ /a.ʁe.te/

 1. Làm ngừng lại; cho đỗ lại; chặn, ngăn.
  Arrêter sa voiture — ngừng xe lại, đỗ xe lại
  Arrêter un passant pour lui parler — chặn một người đi đường lại để hỏi chuyện
  Arrêter l’ennemi — chặn quân địch
  Il m’arrêta tout court — nó chặn đứng tôi lại (không cho nói nữa)
  Arrêter une machine — tắt máy
  Arrête la radio! — tắt radio đi!
  Arrêter l’hémorragie — ngăn chặn sự xuất huyết, cầm máu
  Rien ne l’arrête quand il a choisi — không gì cản được hắn một khi hắn đã quyết định
  Le médecin l’a arrêté huit jours — bác sĩ buộc anh ta phải nghỉ tám ngày
  Arrête de gesticuler! — đừng khoa tay múa chân nữa!
 2. Bắt giữ.
  Au voleur! Arrêtez-le! — cướp! bắt nó lại!
  Les gendarmes l’ont arrêté à l’aube — hắn bị hiến binh bắt lúc sáng sớm
 3. Chú vào.
  Arrêter ses regards/ses yeux sur quelque chose — chăm chú nhìn vào cái gì
  Arrêter son esprit/sa pensée/son attention sur quelque chose — chú tâm vào điều gì
 4. Quyết định; ấn định.
  Arrêter un plan — quyết định một kế hoạch
  Arrêter son choix/sa décision/son parti sur quelque chose — quyết định về điều gì
  Arrêter le lieu d’un rendez-vous, le jour d’un rendez-vous — ấn định nơi hẹn, ngày hẹn
  Le ministre arrête que... — bộ trưởng quyết định rằng...
  Il a été arrêté qu’on remettait à huitaine — người ta đã quyết định hoãn lại đến tuần sau
  Ils arrêtèrent d’agir ensemble — họ đã quyết định cùng nhau hành động
 5. (Từ cũ, nghĩa cũ) Thuê mướn.
  Arrêter un domestique — thuê người giúp việc

Trái nghĩa[sửa]

Nội động từ[sửa]

arrêter nội động từ /a.ʁe.te/

 1. Ngừng lại, dừng lại, đỗ lại.
  N'arrêtez pas près du carrefour — chớ đỗ xe lại ở gần ngã ba đường
  Arrêtez, n'en parlez plus — thôi, đừng nói về việc đó nữa

Tham khảo[sửa]