arrears

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

arrears

 1. Tiền nợ lẽ ra phải trả trước đó; nợ còn khất lại.
 2. Arrears of salary.
 3. Tiền lương còn khất lại, còn thiếu lại (chưa trả).
  rent arrears — tiền thuê nhà còn khất lại
 4. Việc chưa làm xong.
  arrears of correspondence — thư từ tồn đọng (chưa giải quyết hoặc phúc đáp)
  to be in arrears with something; to fall into arrears with something — chậm trả tiền nợ; chậm làm một việc gì
  I've fallen into arrears with my rent — tôi đã chậm trả tiền thuê nhà
  I'm in arrears with the housework — tôi còn công việc nội trợ chưa làm
  payment is made in arrears — tiền sẽ thanh toán sau (nghĩa là khi làm xong việc)

Tham khảo[sửa]