Bước tới nội dung

before

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

before

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /bɪ.ˈfɔr/
Hoa Kỳ

Phó từ[sửa]

before /bɪ.ˈfɔr/

 1. Trước, đằng trước.
  to go before — đi trước
  before and behind — đằng trước và đằng sau
 2. Trước đây, ngày trước.
  I have seen this before — trước đây tôi đã thấy cái này rồi
  long before — trước đây đã lâu
  before now — trước đây

Thành ngữ[sửa]

Giới từ[sửa]

before /bɪ.ˈfɔr/

 1. Trước, trước mắt, trước mặt.
  before Christ — trước công lịch
  the question before us is a very difficult one — vấn đề trước mắt chúng ta là một vấn đề rất khó
 2. Hơn (về chức vị, khả năng... ).
  he is before the other boys in his class — nó khá hơn các học sinh khác trong lớp
 3. Thà... còn hơn...;
  death before dishonour — thà chết còn hơn chịu nhục

Thành ngữ[sửa]

 • to carry all before one: Xem Carry
 • to have a whole life before one: Đời còn dài.
 • to sail before the mast: Xem Mast

Liên từ[sửa]

before /bɪ.ˈfɔr/

 1. Trước khi.
  I must funish my work before I go home — tôi phải làm xong việc trước khi về nhà
 2. Thà... chứ không...
  he said he would die before he would betray the Party — anh ấy nói thà chết chứ không phản bội đảng

Tham khảo[sửa]