bustled

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

bustled

  1. Quá khứphân từ quá khứ của bustle

Chia động từ[sửa]