contrary

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkɑːn.ˌtrɛr.i/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

contrary /kɑːn.' ˌtrɛr.i/

 1. Trái ngược, nghịch.
  in a contrary direction — ngược chiều
  contrary winds — gió ngược
 2. (Thông tục) Trái thói, bướng bỉnh, ngang ngược, khó bảo.
  don't be so contrary — đừng có ngang ngược thế

Danh từ[sửa]

contrary /ˈkɑːn.ˌtrɛr.i/

 1. Sự trái lại; điều trái ngược.
  quite the contrary — trái hẳn
  on the contrary — trái lại
  to the contrary — trái lại, ngược lại
  there is no evidence to the contrary — không có chứng cớ gì ngược lại
  to interpret by contraries — hiểu ngược lại (ý người ta muốn nói)

Phó từ[sửa]

contrary /ˈkɑːn.ˌtrɛr.i/

 1. (+ to) Trái với, trái ngược với.
  contrary to our expectations — trái với sự mong đợi của chúng tôi
  at contrary to... — làm ngược lại với...

Ngoại động từ[sửa]

contrary ngoại động từ /ˈkɑːn.ˌtrɛr.i/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Làm trái (với khuynh hướng, xu hướng của ai).

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)