described

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

described

  1. Quá khứphân từ quá khứ của describe

Chia động từ[sửa]