imported

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

imported

  1. Quá khứphân từ quá khứ của import

Chia động từ[sửa]