marquer

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

marquer ngoại động từ /maʁ.ke/

 1. Đánh dấu.
  Marquer du linge — đánh dấu quần áo
  Cette découverte marque une étape considérable dans l’histoire des sciences — phát minh ấy đánh dấu một bước lớn trong lịch sử khoa học
 2. Ghi.
  Marquer ses dépenses — ghi các món tiêu
  Marquer un but — (thể dục thể thao) ghi một bàn thắng
 3. Để dấu lại, để vết lại.
  Marquer ses pas sur le sable — để lại vết chân trên cát
 4. Chỉ.
  Pendule qui marque trois heures — đồng hồ chỉ ba giờ
 5. Làm nổi.
  Robe qui marque la taille — chiếc áo làm nổi thân hình
 6. (Thể dục thể thao) Kèm riết.
  Marquer un adversaire — kèm riết đối thủ
 7. Biểu lộ, tỏ rõ.
  Marquer sa joie — biểu lộ niềm vui
  marquer le coup — xem coup
  marquer le pas — giậm chân tại chỗ (nghĩa đen) nghĩa bóng
  L’offensive marquait le pas — cuộc tấn công giậm chân tại chỗ
  marquer les points — (đánh bài) (đánh cờ) ghi điểm, tính điểm

Nội động từ[sửa]

marquer nội động từ /maʁ.ke/

 1. Để lại dấu vết.
  Coup qui marque — cú đánh để lại dấu vết
  Fait qui marquera dans l’histoire — sự việc sẽ để lại dấu vết trong lịch sử
 2. Nổi lên, nổi tiếng.
  Cet homme ne marque point — người đó không nổi chút nào cả

Tham khảo[sửa]