miệng nam mô, bụng một bồ dao găm

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
miə̰ʔŋ˨˩ naːm˧˧ mo˧˧ ɓṵʔŋ˨˩ mo̰ʔt˨˩ ɓo̤˨˩ zaːw˧˧ ɣam˧˧miə̰ŋ˨˨ naːm˧˥ mo˧˥ ɓṵŋ˨˨ mo̰k˨˨ ɓo˧˧ jaːw˧˥ ɣam˧˥miəŋ˨˩˨ naːm˧˧ mo˧˧ ɓuŋ˨˩˨ mok˨˩˨ ɓo˨˩ jaːw˧˧ ɣam˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
miəŋ˨˨ naːm˧˥ mo˧˥ ɓuŋ˨˨ mot˨˨ ɓo˧˧ ɟaːw˧˥ ɣam˧˥miə̰ŋ˨˨ naːm˧˥ mo˧˥ ɓṵŋ˨˨ mo̰t˨˨ ɓo˧˧ ɟaːw˧˥ ɣam˧˥miə̰ŋ˨˨ naːm˧˥˧ mo˧˥˧ ɓṵŋ˨˨ mo̰t˨˨ ɓo˧˧ ɟaːw˧˥˧ ɣam˧˥˧

Thành ngữ[sửa]

miệng nam mô, bụng một bồ dao găm

  1. Ngoài miệng tuy lời nói hiền lành, nhưng thâm tâm lại bạc ác.