mieux

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

mieux /mjø/

 1. Tốt hơn, hay hơn, hơn.
  Il travaille mieux qu’auparavant — nó làm việc tốt hơn trước
 2. Càng.
  Mieux je le connais, plus je l’estime — càng biết nó hơn, tôi càng mến nó hơn
  aimer mieux — xem aimer
  aller mieux — khỏe mạnh hơn trước+ tốt hơn trước
  à qui mieux mieux — mạnh ai nấy làm
  au mieux — theo cách tốt nhất, trong trường hợp tốt nhất
  Au mieux il réunira deux mille suffrages — trong trường hợp tốt nhất, ông ta sẽ được hai nghìn phiếu+ ăn ý hòa hợp
  Être au mieux avec quelqu'un — ăn ý với ai, hòa hợp với ai
  d’autant mieux — xem autant
  de mieux en mieux — ngày càng tốt hơn
  des mieux — rất tốt
  Exemple des mieux choisi — ví dụ chọn rất tốt
  Ce que je sais le mieux — cái tôi biết hơn hết
  mieux que — tốt hơn
  ne pas demander mieux — xem demander
  on ne peut mieux — tốt nhất rồi; hoàn hảo
  pour le mieux — hết sức tốt
  pour mieux dire — nói đúng hơn
  tant mieux — xem tant
  impossible de trouver mieux — khó mà có hơn thế được
  valoir mieux — có giá trị hơn+ tốt hơn là
  un tiens vaut mieux que deux tu l’auras — thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực mieux
/mjø/
mieux
/mjø/
Giống cái mieux
/mjø/
mieux
/mjø/

mieux /mjø/

 1. Tốt hơn.
  Se taire est mieux — im lặng là tốt hơn
  Être mieux — khỏe hơn, đẹp hơn, dễ chịu hơn
  De mieux — tốt hơn, hay hơn.
  Si vous n'avez rien de mieux à faire ce soir — nếu chiều nay anh không có việc gì hay hơn
  qui mieux est — hơn thế nữa

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
mieux
/mjø/
mieux
/mjø/

mieux /mjø/

 1. Điều tốt hơn, cái tốt hơn.
  En attendant mieux — chờ dịp tốt hơn
  Il a fait des efforts, il y a du mieux — nó đã cố gắng, đã có cái hơn trước
  de son mieux — hết sức mình
  faute de mieux — xem faute

Tham khảo[sửa]