other

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈə.ðɜː/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

other /ˈə.ðɜː/

 1. Khác.
  we have other evidence — chúng tôi có chứng cớ khác
  it was none other than Nam — không phải ai khác mà chính là Nam
 2. Kia.
  now open the other eye — bây giờ mở mắt kia ra

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

other & đại từ /ˈə.ðɜː/

 1. Người khác, vật khác, cái khác.
  the six other are late — sáu người kia đến chậm
  give me some others — đưa cho tôi một vài cái khác

Phó từ[sửa]

other /ˈə.ðɜː/

 1. Khác, cách khác.

Tham khảo[sửa]