pouvoir

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /pu.vwaʁ/

Ngoại động từ[sửa]

pouvoir ngoại động từ /pu.vwaʁ/

 1. Có thể, có khả năng; có quyền.
  J'ai fait ce que j'ai pu — tôi đã làm cái tôi có thể làm được
  Pouvoir faire quelque chose — có thể làm việc gì
  Vous pouvez partir — anh có thể đi
 2. Ước gì, cầu gì, mong rằng.
  Puisse le ciel vous être favorable — cầu trời phù hộ cho anh
 3. (Không ngôi) Có thể.
  il peut arriver que l’ avenir soit meilleur — có thể tương lai sẽ khá hơn
  n'en pouvoir mais — xem mais
  n'en plus pouvoir — mệt quá rồi, không chịu được nữa
  on ne peut mieux — không thể hơn được
  on ne peut plus — hết sức
  on ne peut plus être aimable — hết sức đáng yêu
  advienne que pourra — xem advenir

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
pouvoir
/pu.vwaʁ/
pouvoirs
/pu.vwaʁ/

pouvoir /pu.vwaʁ/

 1. Khả năng.
  Cela dépasse mon pouvoir — điều đó vượt khả năng của tôi
 2. Quyền, quyền hạn.
  Pouvoir législatif — quyền lập pháp
  Pouvoir réglementaire — quyền lập qui
  Pouvoir d’un tuteur — quyền hạn của người giám hộ
 3. Sự uỷ quyền, giấy uỷ quyền.
 4. Quyền hành, quyền lực, quyền bính.
  Pouvoir spirituel — quyền tinh thần
 5. Chính quyền.
  Pouvoir central — chính quyền trung ương
 6. Năng suất.
  Pouvoir d’absorption — năng suất hấp thu
  excès de pouvoir — xem excès
  fondé de pouvoir — xem fondé
  pouvoir d’achat — xem achat
  séparation des pouvoirs — sự phân quyền

Tham khảo[sửa]