principe

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

principe

 1. Hoàng tử.
 2. Hoàng thái tử Tây Ban Nha.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /pʁɛ̃.sip/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
principe
/pʁɛ̃.sip/
principes
/pʁɛ̃.sip/

principe /pʁɛ̃.sip/

 1. Khởi nguyên, bản nguyên.
  Dans le principe, les hommes étaient égaux — khởi nguyên mọi người đều bình đẳng
 2. Căn nguyên, nguồn gốc.
  Le travail est le principe de toute richesse — lao động là căn nguyên của mọi của cải
 3. Yếu tố.
  Les principes constituants — yếu tố cấu tạo
 4. Nguyên lý; nguyên tắc.
  Principe d’Archimède — nguyên lý ác-si-mét
  Principe d’organisation — nguyên tắc tổ chức
 5. (Số nhiều) Tôn chỉ; nguyên tắc đạo đức.
  Fidèle à ses principes — trung thành với tôn chỉ của mình
  Homme sans principes — người không có nguyên tắc đạo đức
 6. (Số nhiều) Kiến thức cơ sở (về một môn khoa học... ).
  de principe — về nguyên tắc
  Un acord de principe — một sự thỏa thuận về nguyên tắc
  en principe — về mặt nguyên tắc
  En principe, il est d’accord — ông ta đồng ý về mặt nguyên tắc
  Il critique tout par principe — theo nguyên tắc, anh ấy phê bình tất cả
  pour le principe — chỉ vì nguyên tắc mà thôi
  Demander quelque chose pour le principe — đòi hỏi điều gì chỉ vì nguyên tắc mà thôi

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]