recreation

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • IPA: /ˌrɛ.kri.ˈeɪ.ʃən/

Danh từ[sửa]

recreation /ˌrɛ.kri.ˈeɪ.ʃən/

  1. Sự giải lao, sự giải trí, sự tiêu khiển.
    to walk for recreation — đi dạo để giải trí
    to look upon gardening as a recreation — coi công việc làm vườn như một thú tiêu khiển
  2. Giờ chơi, giờ nghỉ, giờ giải lao (ở trường học).

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)