savoir

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /sa.vwaʁ/

Ngoại động từ[sửa]

savoir ngoại động từ /sa.vwaʁ/

 1. Biết.
  Je ne sais pas son nom — tôi không biết tên nó
  Savoir l’anglais — biết tiếng Anh
  Savoir commander — biết chỉ huy
  Il sait se faire comprendre — nó biết làm cho người ta hiểu nó
  Je ne saurais flatter — tôi không biết nịnh, tôi không thể xu nịnh được
 2. Thuộc, nhớ.
  Savoir sa leçon — thuộc bài
  à savoir; savoir — là, như là
  Différents meubles,à savoir un canapé, une armoire, etc... — nhiều đồ gỗ khác nhau, như là; một tràng kỷ, một tủ, v. v...
  Dieu sait — xem dieu
  en savoir long — xem long
  faire savoir — cho biết
  il est on ne sait — nó ở đâu không biết
  je ne saurais — tôi không thể
  je sais ce que je sais — tôi không cần nói dài dòng nữa
  ne pas savoir ce qu’on veut — lưỡng lự
  ne savoir ni ce qu’on fait ni ce qu’on dit — không hiểu gì; lúng ta lúng túng
  ne savoir où se mettre — xem mettre
  ne savoir que faire — không biết làm gì
  ne savoir rien de rien — không biết tí gì
  ne vouloir rien savoir — cương quyết từ chối
  que je sache — theo chỗ tôi biết
  qui sait? — biết đâu đấy?
  savoir y faire — xem faire
  vous n'êtes pas sans savoir que — không phải là anh không biết rằng

Nội động từ[sửa]

savoir nội động từ /sa.vwaʁ/

 1. Có kinh nghiệm.
  Si jeunesse savait — nếu tuổi trẻ có kinh nghiệm
 2. Biết chắc.
  Si je savais, je partirais — nếu tôi biết chắc, tôi sẽ đi

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
savoir
/sa.vwaʁ/
savoirs
/sa.vwaʁ/

savoir /sa.vwaʁ/

 1. Kiến thức, tri thức.
  Un savoir étendu — tri thức rộng

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]