telephoned

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

telephoned

  1. Quá khứphân từ quá khứ của telephone

Chia động từ[sửa]