this

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Wikipedia tiếng Anh có bài viết về:

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Anh trung đại this < tiếng Anh cổ þis (từ chỉ định giống trung) < gốc German Biển Bắc *þa- "đó" < tiếng German nguyên thuỷ *þat < tiếng Ấn-Âu nguyên thuỷ *tód, dạng mở rộng của gốc chỉ định *to-; + Hậu tố xác định German Tây Bắc -s < tiếng Ấn-Âu nguyên thuỷ *só (này, đó).

Cùng gốc với tiếng Scots this (this), Saterland Frisian dusse (this), tiếng Tây Frisia dizze (this), tiếng Đức dies, dieses (this), Lỗi Lua trong Mô_đun:languages/errorGetBy tại dòng 16: The language, etymology language or family code "non-ogt" in the first parameter is not valid (see Wiktionary:List of languages)...

Cách phát âm[sửa]

Từ hạn định[sửa]

this (số nhiều these)

 1. Này:
  1. Dùng trong liệt kê cái gì đó hoặc ai đó gần đây.
   This classroom is where I learned to read and write.
   Phòng học này là nơi tôi học đọc và viết.
  2. Dùng trong liệt kê cái gì đó hoặc ai đó mới được đề cập đến.
   They give the appearance of knowing what they're doing. It's this appearance that lets them get away with so much.
   Họ ra vẻ như biết họ đang làm gì. Chính vẻ ngoài này đã giúp họ thoát được rất nhiều thứ.
  3. Dùng trong liệt kê cái gì đó hoặc ai đó sắp được đề cập đến.
   When asked what he wanted for his birthday, he gave this reply: “[…]”
   Khi đã hỏi cái gì anh ấy muốn cho sinh nhật của mình, anh ấy đã đưa lời đáp này: “[…]”
  4. (không trang trọng) Dùng trong việc đề cập đầu tiên đến một người hoặc một điều mà người nói không nghĩ là được biết đến với khán giả. So sánh với "a certain ...".
   I met this woman the other day who's allergic to wheat. I didn't even know that was possible!
   Tôi đã gặp người phụ nữ này hôm trước bị dị ứng với lúa. Tôi thậm chí không biết điều đó có khả thi!
   There's just this nervous mannerism that Bob has with his hands, and it drives me crazy.
   (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
 2. (of a time reference) Chỉ định trường hợp hiện tại hoặc tiếp theo.
  Từ cùng trường nghĩa: next
  It's cold this morning.
  Sáng nay trời lạnh
  I plan to go to London this Friday.
  Tôi định đi tới Luân Đôn thứ Năm tuần này
 3. (thông tục, with stress on this) Đề cập đến chính mình.
  • 1999, “Garage Sale”, That '70s Show, season 2, episode 1, spoken by Michael Kelso (Ashton Kutcher):
   Hey, you know what's got two thumbs and really likes brownies? This guy!
   (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
  • 2005, Anita Foster Lovely, Betrayals, Philadelphia, P.A.: Xlibris, →ISBN, tr. 165:
   I am no longer your little naïve toy. I am a woman. All woman. And this woman is tired of your crap.
   (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
  • 2010, Stephen Jay Schwartz, Beat, New York, N.Y.: Forge Books, →ISBN, tr. 333:
   "You'll find another way. This girl is done." Hayden let his gun fall to the ground. "You can shoot me if you want. Its your call."
   (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
  • 2017, Samantha Towle, Breaking Hollywood, London: Headline Eternal, →ISBN, tr. 205:
   Right, boys, as much fun as this night has been, this girl is tired, so I'm gonna hit the hay.
   (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Phó từ[sửa]

this (không so sánh được)

 1. Ở mức độ hoặc phạm vi được chỉ định.
  I need this much water.
  Tôi cần cái này nhiều nước.
  Do we need this many recommendations?
  Chúng ta có cần cái này nhiều đề xuất không?
  We've already come this far, we can't turn back now.
  (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)

Đại từ[sửa]

this (số nhiều these)

 1. Cái này.
  This isn't the item that I ordered.
  Cái này không phải là mặt hàng mà tôi đã đặt.

Từ liên hệ[sửa]

Danh từ[sửa]

this (số nhiều thises)

 1. (philosophy) Cái này.
  • 2001, James G. Lennox, Aristotle's Philosophy of Biology, tr. 151:
   Terms like 'house', 'sphere', 'animal', and 'human' do not refer to other thises distinct from these ones here — they refer to the sort of thing these ones here are.
   (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)

Thán từ[sửa]

this

 1. (lóng Internet) Cho biết sự chấp thuận hoặc thỏa thuận mạnh mẽ của người nói với nội dung trước đó.
  ― I wish trolls could be banned from the forum immediately, without any discussion.
  This!
  (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)

Đồng nghĩa[sửa]

Từ đảo chữ[sửa]