that

Từ điển mở Wiktionary

Xem That Xem þat

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Anh trung đại thæt, từ tiếng Anh cổ þæt (“cái đó gt”).

Liên từ[sửa]

that /ðæt/

 1. Rằng, .
  There's no doubt [that] the future holds peace. — Chắc chắn rằng tương lai sẽ có hòa bình.
 2. Để, để mà.
  Light the lamp that I may read the letter. — Thắp đèn lên để tôi có thể đọc bức thư.
 3. Đến nỗi.
  The cord was so long [that] I could not measure it. — Sợi dây dài đến nỗi tôi không thể đo được.
 4. Giá mà.
  Oh, that I knew what was happening! — Ôi! Giá mà tôi biết cơ sự như thế này!

Ghi chú sử dụng[sửa]

Với ý nghĩa "rằng" hoặc "đến nỗi", liên từ này thường được bỏ qua để làm câu ngắn gọn hơn.

Từ dẫn xuất[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Từ hạn định[sửa]

that /ðæt/ (số nhiều those)

 1. Ấy, đó, kia.
  that man — người ấy
  in that day and age — ngày đó, trong thời kỳ đó
  that book is old — quyển sách đó đã cũ

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Đại từ chỉ định[sửa]

that /ðæt/ (số nhiều those)

 1. Người ấy, vật ấy, cái ấy, điều ấy; người đó, vật đó, cái đó, điều đó.
  What is that? — Cái gì đó?
  Who is that? — Ai đó?
  after that — sau đó
  before that — trước đó
  that is — nghĩa là, tức là
  —Will you help me? (Anh có vui lòng giúp tôi không?)
  That I will. (Xin rất sẵn lòng.)
  That’s right! — Phải đó!
  That’s it! — Tốt lắm!
  What that? — Sao vậy?, Sao thế?, Cái gì vậy?
  And that’s that. So that’s that. — đấy, chỉ có thế, chỉ thế thôi
 2. Cái kia, người kia.
  to prefer this to that — thích cái này hơn cái kia
 3. Cái, cái , cái như thế.
  a house like that described here — một cái nhà giống như cái tả ở đây

Thành ngữ[sửa]

 • at that: Xem at

Trái nghĩa[sửa]

Đại từ quan hệ[sửa]

that /ðæt/

 1. (Kết hợp hạn chế) Người , cái mà, mà.
  He is the very man [that] I want to see. — Anh ấy đúng là người mà tôi cần gặp.
  This is he that brought the news. — Đây là người đã mang tin lại.
  He that sows iniquity shall reap sorrows. — Ai gieo gió sẽ gặt bão. (Kẻ gieo tai ác sẽ gặt tai ương. [1])
  the night [that] I went to the theatre — bữa tối mà tôi đi xem hát

Đồng nghĩa[sửa]

Phó từ[sửa]

that /ðæt/

 1. Như thế, đến thế, thế.
  I've done only that much. — Tôi chỉ làm được đến thế.
  that far — xa đến thế
 2. (Địa phương) Như thế này.
  The boy is that tall. — Đứa bé cao như thế này.
 3. (Thân mật) Đến nỗi.
  I wasn’t that tired. — Tôi không đến nỗi mệt.

Tham khảo[sửa]