threaded

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

threaded

  1. Quá khứphân từ quá khứ của thread

Chia động từ[sửa]