transmission

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /trænts.ˈmɪ.ʃən/

Danh từ[sửa]

transmission (số nhiều transmissions) /trænts.ˈmɪ.ʃən/

 1. Sự chuyển giao, sự truyền.
  transmission of news — sự truyền tin
  transmission of disease — sự truyền bệnh
  transmission of order — sự truyền lệnh
  transmission of electricity — sự truyền điện
  transmission from generation to generation — sự truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác
 2. (Ô tô) Hộp số.
  automatic transmission — hộp số tự động
  manual transmission — hộp số sàn

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

transmission

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /tʁɑ̃s.mi.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
transmission
/tʁɑ̃s.mi.sjɔ̃/
transmissions
/tʁɑ̃s.mi.sjɔ̃/

transmission gc /tʁɑ̃s.mi.sjɔ̃/

 1. Sự truyền.
  Transmission spectrale — sự truyền phổ
  Transmission des télémesures — sự truyền số liệu viễn trắc
  Transmission du son — sự truyền âm
  Transmission du mouvement — sự truyền chuyển động
  Transmission régulière — sự truyền động đều đặn
  Transmission rigide — sự truyền động cứng
  Transmission à angle — sự truyền dẫn không thẳng hàng, sự truyền động góc
  Transmission à arbre creux — sự truyền động bằng trục rỗng
  Transmission par articulation — sự truyền động bằng khớp quay
  Transmission par biellettes — sự truyền dẫn bằng thanh truyền nhỏ
  Transmission par courroies — sự truyền động bằng cu-roa
  Transmission à cardans — sự truyền động bằng khớp cac đăng
  Transmission par crémaillère — sự truyền động bằng thanh răng
  Transmission par pignon et crémaillère — sự truyền động bằng pi-nhông và thanh răng
  Transmission funiculaire — sự truyền động bằng dây cáp kéo
  Transmission bilatérale à engrenages — sự truyền dẫn bằng bánh răng hai bên
  Transmission par roues dentées — sự truyền động bánh răng
  Transmission thermique — sự truyền nhiệt
  Transmission de chaleur par radiation — sự truyền nhiệt bằng chiếu xạ
  Transmission diffuse — sự truyền dẫn khuếch tán
  Transmission dirigée — sự truyền có hướng
  Transmission par fil — sự truyền phát hữu tuyến
  Transmission à ondes courtes — sự truyền sóng ngắn
  Transmission positive/transmission négative — sự truyền bằng biến điệu dương (truyền hình) /sự truyền bằng biến điệu âm
  Transmission multiple — sự truyền động nhiều trục
  Transmission par manivelle — sự truyền động bằng tay quay
  Transmission à double courant — sự truyền bằng dòng điện kép
  Transmission de fac-similés — sự truyền ảnh điện báo, sự chuyển fac
  Transmission des images par télégraphie sans fil — sự truyền hình ảnh bằng vô tuyến điện báo
  Transmission à intensité constante — sự truyền với cường độ (dòng điện) không đổi
  Transmission à potentiel constant — sự truyền điện thế không đổi
  Transmission à vitesse variable — sự truyền động tốc độ thay đổi
  Transmission à friction — sự truyền động ma sát
  Transmission par plateaux à friction — sự truyền động bằng đĩa ma sát
  Transmission par vis et écrou — sự truyền động bằng vít và đai ốc, sự truyền động xoắn
  Transmission d’une maladie — sự truyền một bệnh
  Transmission d’un ordre — sự truyền một lệnh
 2. Sự chuyển.
  Transmission des pouvoirs — sự chuyển quyền hành
 3. (Cơ khí, cơ học) Sự truyền động, bộ phận truyền động, bộ truyền động.
 4. (Số nhiều) Quân chủng thông tin liên lạc.

Tham khảo[sửa]