Bước tới nội dung

voler

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Nội động từ[sửa]

voler nội động từ /vɔ.le/

 1. Bay.
  Animaux capables de voler — động vật bay được
  Pilote qui cesse de voler — phi công thôi không bay nữa
  Flèche qui vole — tên bay
  le vent fait voler la poussière — gió làm bay bụi
 2. Chạy như bay.
  Ce cheval vole — con ngựa này chạy như bay
  Voler au secours de quelqu'un — chạy như bay đi cứu ai
 3. Truyền nhanh.
  Cette nouvelle vole de bouche en bouche — tin ấy truyền nhanh từ người này qua người khác
 4. (Văn học) Thấm thoắt.
  Le temps vole — thời gian thấm thoắt
  on entendrait voler une mouche — lặng như tờ
  voler de ses propres ailes — xem aile
  vouloir voler avant d’avoir des ailes — chưa vỡ bọng cứt đã đòi bay bổng

Ngoại động từ[sửa]

voler ngoại động từ /vɔ.le/

 1. Đuổi bắt (nói về chim săn).
  Vautour volant un lièvre — chim ưng đuổi bắt con thỏ
 2. Ăn trộm, ăn cắp.
  Voler une montre — ăn cắp một đồng hồ
  Voler un secret — ăn cắp một bí mật
 3. Bóc lột.
  Marchand qui vole un acheteur — người bán hàng bóc lột người mua
  ne l’avoir pas volé — (thân mật) đáng kiếp, đáng đời
  qui vole un œuf vole un bœuf — ăn cắp quen thân; bé ăn trộm trứng, lớn ăn trộm gà

Tham khảo[sửa]