Bước tới nội dung

when

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Phó từ[sửa]

when /ˈʍɛn/

 1. Khi nào, hồi nào, lúc nào, bao giờ.
  when will you go? — khi nào anh sẽ đi?
  he does not remember when he did it — nó không nhớ được nó làm cái đó hồi nào

Liên từ[sửa]

when /ˈʍɛn/

 1. Khi, lúc, hồi.
  when I was a boy — khi tôi còn bé
  when at school — hồi còn đi học
 2. Trong khi , một khi .
  he is playing when he should be studying — nó cứ nô đùa trong khi đáng lý ra nó phi học

Đại từ[sửa]

when /ˈʍɛn/

 1. Khi (lúc, hồi) , .
  now is the time when you must work — bây giờ đ đến lúc mà anh phi làm việc
  do you remeber the day when I met you the first time? — anh có nhớ cái hôm mà tôi gặp anh lần đầu không?
 2. Khi đó, lúc đó, hồi đó; khi nào, hồi nào, bao giờ.
  till when? — cho đến bao giờ?

Danh từ[sửa]

when /ˈʍɛn/

 1. Lúc, thời gian, ngày tháng.
  the when and the where — thời gian và địa điểm

Tham khảo[sửa]