xoàng xĩnh

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swa̤ːŋ˨˩ sïʔïŋ˧˥swaːŋ˧˧ sïn˧˩˨swaːŋ˨˩ sɨn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
swaŋ˧˧ sḭ̈ŋ˩˧swaŋ˧˧ sïŋ˧˩swaŋ˧˧ sḭ̈ŋ˨˨

Tính từ[sửa]

xoàng xĩnh

  1. Tầm thường.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)