écart

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
écart
/e.kaʁ/
écarts
/e.kaʁ/

écart /e.kaʁ/

 1. Độ cách, khoảng cách; sự chênh lệch.
  Augmenter l’écart des branches d’un compas — tăng thêm khoảng cách của hai nhánh com pa
  écart entre le prix de revient et le prix de vente — chênh lệch giữa giá thành và giá bán
  Les écarts de température — khoảng cách biến đổi nhiệt độ
 2. Sự trệch.
  écart en derection — sự trệch hướng (của đường đạn)
 3. Sự lầm lạc.
  Des écarts de conduite — những lầm lạc trong cách ăn ở
 4. Xóm hẻo lánh, chòm hẻo lánh.
  à l’écart — xa lánh, riêng lẻ
  Vivre à l’écart — sống xa lánh
  A l’écart de — xa, ngoài vòng
  Se tenir à l’écart de la politique — đứng ngoài vòng chính trị
  Grand écart — thế xoạc chân sát đất (vũ)
  Mettre à l’écart — bỏ rơi, gạt bỏ

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]