хозяйство

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Nga[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từ[sửa]

хозяйство gt

 1. (эк.) [nền] kinh tế.
  социалистическое хозяйство — [nền] kinh tế xã hội chủ nghĩa
  капитилистическое хозяйство — [nền] kinh tế tư bản chủ nghĩa
  простое товарное хозяйство — [nền] kinh tế hàng hóa giản đơn
 2. (производство, экономика) [nền] kinh tế, sản xuất.
 3. (отрасль производства) ngành sản xuất, nghề
 4. (производстенная единица) doanh nghiệp, cơ sở sản xuất (kinh doanh), đơn vị sản xuất (kinh doanh).
  лесное хозяйство — ngành lâm nghiệp, nghề rừng
 5. (оборудование, инвентарь) dụng cụ, đồ lề, đồ đạc, trang bị, tài sản.
  хозяйство цеха — trang bị (dụng cụ) phân xưởng
  хозяйство колхоза — tài sản của nông trang tập thể
 6. (сельскохозяйственная единица) nông trang, doanh nghiệp, cơ sở kinh tế.
  мелкокрестьянское хозяйство — cơ sở kinh tế tiểu nông
 7. (домашнее) công việc nội trợ.
 8. (предметы) đồ đạc cần dùng trong nhà, dụng cụ gia đình.

Tham khảo[sửa]