aid

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

aid /ˈeɪd/

  1. Sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ.
  2. Người giúp đỡ, người phụ tá.
  3. (Sử học) Thuế (nộp cho nhà vua); công trái.
  4. (Thường Số nhiều) những phương tiện để giúp đỡ.
    aids and appliances — đồ gá lắp, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vật chất

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]