arose

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Nội động từ[sửa]

arose nội động từ arose, arisen

 1. Xuất hiện, nảy sinh ra, xảy ra.
  more difficulties arose — nhiều khó khăn nảy sinh ra
  there arose many heroes — nhiều anh hùng xuất hiện
 2. Phát sinh do; do bởi.
  difficulties arising from the war — những phát sinh khó khăn do chiến tranh
 3. (Thơ ca) Sống lại, hồi sinh.
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Mọc lên; trở dậy.
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ cổ, nghĩa cổ) nổi lên, vọng đến, vang đến (tiếng âm thanh).

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)