around

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈrɑʊnd/
Hoa Kỳ

Phó từ[sửa]

around /ə.ˈrɑʊnd/

 1. Xung quanh.
 2. Vòng quanh.
  the tree measures two meters around — thân cây đo vòng quanh được hai mét
 3. Đó đây, chỗ này, chỗ nọ, khắp nơi.
  to travel around — đi du lịch đó đây
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Quanh quẩn, loanh quanh, ở gần.
  around here — quanh đây
  to hang around — ở quanh gần đây
  to get (come) around — gần lại, đến gần, sắp đến

Giới từ[sửa]

around /ə.ˈrɑʊnd/

 1. Xung quanh, vòng quanh.
  to walk around the house — đi vòng quanh nhà
 2. Đó đây, khắp.
  to travel around the country — đi du lịch khắp xứ
 3. Khoảng chừng, gần.
  around a million — khoảng chừng một triệu

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)