bequeathed

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Động từ[sửa]

bequeathed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của bequeath

Chia động từ[sửa]