chỉ dẫn

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭ˧˩˧ zəʔən˧˥ʨi˧˩˨ jəŋ˧˩˨ʨi˨˩˦ jəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨi˧˩ ɟə̰n˩˧ʨi˧˩ ɟən˧˩ʨḭʔ˧˩ ɟə̰n˨˨

Động từ[sửa]

chỉ dẫn

  1. một hành đồng để giúp đỡ cho ai đó biết một cái gì đó.

Đồng nghĩa[sửa]

Dịch[sửa]

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)